Z radością informujemy, iż otrzymaliśmy wsparcie finansowe z Unii Europejskiej  na otwarcie nowej placówki wychowania przedszkolnego, która będzie zlokalizowana w Klebarku Wielkim.  Poniżej szczegóły projektu pt. Przedszkole Niepubliczne „Piąteczka”

W ramach projektu powstanie nowa placówka OWP Przedszkole Niepubliczne „Piąteczka”. Zanim przedszkole zostanie uruchomione zostaną przeprowadzone prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach, a placówka zostanie w pełni wyposażona (sala dydaktyczna, pomieszczenia gospodarcze i kuchenne oraz szatnia) oraz zostanie wykonany plac zabaw.  W związku z utworzeniem nowej placówki oświatowej powstanie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Purda.

Planujemy uruchomić placówkę od września 2024r., a jej bieżąca działalność będzie finansowana ze środków unijnych przez okres 12 miesięcy, tj. do sierpnia 2025. W tym czasie dzieci będą miały zapewnioną opiekę nauczyciela w godz. 6:30-17:30, wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, II-daniowy obiad i podwieczorek) oraz materiały plastyczno-papiernicze do realizacji podstawy programowej.

Przedszkolaki zostaną objęte zajęciami wspomagającymi rozwój dzieci – prowadzone będą zajęcia logopedyczne, z psychologiem i zajęcia integracji sensorycznej. Na zajęcia zostaną skierowane dzieci wymagające wsparcia w tym zakresie. Ponadto wszystkie przedszkolaki będą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w takich zajęciach jak Fun with English, Przedsiębiorczy Przedszkolak, Z ekologią za pan brat, Przedszkolaki przyszłe mistrzaki, Zajęcia konstrukcyjne, Mały Wielki Teatr.

Ponadto w ramach projektu odbędą się szkolenia obu nauczycieli/nauczycielek ośrodka wychowania przedszkolnego w zakresie: Integracja sensoryczna w pracy pedagoga, Dziecko z nadpobudliwością ruchową, Diagnoza i terapia dziecka w spektrum autyzmu, Gry i zabawy matematyczne.

Wsparciem w projekcie zostaną objęci także rodzice, którzy wezmą udział w zajęciach warsztatowych pt. Szkoła dla rodziców.

Grupą docelową projektu będzie 15 dzieci (8dziewczynek, 7chłopców) w wieku przedszkolnym z gminy Purda, 2 nauczycieli/lek(2K) zatrudnionych w nowopowstałej placówce oraz 10 rodziców (7K,3M) dzieci przyjętych do placówki.

Celem projektu jest utworzenie 15 nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Purda, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz podniesienie kompetencji kluczowych 15 dzieci (8dz, 7ch) w wieku przedszkolnym z gminy Purda, podniesienie kompetencji 2 osób(2K)z kadry przedszkola oraz podniesienie kompetencji 10 rodziców (7K,3M) w okresie od 1.12.2023 do 31.08.2025r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu  917 305,79 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich 779 709,92zł.

Copyright 2022 © Promyczek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej przedszkola Wesoły Promyczek
Akceptuję