O nas

Żłobek „Mały Promyczek” to miejsce, w którym profesjonalnie i z zaangażowaniem zajmujemy się opieką nad dziećmi w wieku od 12 miesiąca do 2,5 lat. Zapewniamy opiekę wychowawczą, wspomagamy indywidualny rozwój dziecka, uczymy zabawy w grupie, dzielenia się z innymi, umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. Nasz żłobek ma na celu zapewnienie opieki nad Waszymi skarbami i wspieranie ich rozwoju w atmosferze zabawy i radości.

 

Proponujemy maluszkom twórcze spędzanie czasu na zabawach edukacyjnych, zajęciach rytmiczno-ruchowych, rozwijających wyobraźnię, słuchanie muzyki i bajek przyjaznych dziecku. Uczymy dzieci samodzielnego rozbierania się i ubierania, samodzielnego jedzenia przy stolikach, zbierania zabawek, zasuwania krzesełek, mycia rączek, korzystania z nocniczka i toalety.

Żłobek „Mały Promyczek” zaprasza dzieci w godzinach 6.30 – 17.30 od poniedziałku do piątku.

Do zadań Żłobka należy w szczególności:

 • zapewnienie dzieciom warunków pobytu w żłobku jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
 • zapewnienie dzieciom warunków pełnego bezpieczeństwa,
 • prowadzenie żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami,
 • zapewnienie dzieciom opieki opiekuńczo-pielęgnacyjnej oraz wychowawczej,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji.

Program realizowany w grupie żłobkowej uwzględnia pełny rozwój osobowości małego Dziecka – intelektualny, fizyczny i społeczny. Naszym celem jest wychowanie Dzieci na śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu malców, mających właściwy kontakt z otoczeniem i dobrze czujących się we współczesnym świecie.

 

Najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo dzieci. Dba o nie wysoko wykwalifikowany personel, przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom oraz z zasad BHP. Żłobek posiada zabawki i pomoce dydaktyczne z odpowiednimi atestami.

 • Posiadamy wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzonego przez Gminę Olsztyn
 • Działamy pod kontrolą Sanepidu i Straży Pożarnej
 • Zatrudniamy wyłącznie wykwalifikowany personel
 • Zapewniamy stopniową, bezpieczną adaptację
 • Wszystkie aktywności w żłobku prowadzone są zgodnie z planem dydaktycznym
Copyright 2022 © Promyczek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej przedszkola Wesoły Promyczek
Akceptuję