Przedszkole i Żłobek

Promyczek

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Wielointeligentne odkrywanie świata

W Przedszkolu Promyczek bazując na diagnozie i obserwacji, dopasowując odpowiednio zajęcia dodatkowe, rozwijamy indywidualne talenty i zainteresowania każdego dziecka oraz tworzymy dla niego optymalny, dostosowany do wiodących inteligencji profil odkrywania świata i uczenia się.

W odróżnieniu od tradycyjnych metod opieramy proces edukacji o wszystkie typy inteligencji.

Wg badań prof. Howarda Gardnera wyróżnia się następujące typy inteligencji:

  • inteligencja językowa
  • inteligencja matematyczno-logiczna
  • inteligencja ruchowa
  • inteligencja wizualno-przestrzenna
  • inteligencja muzyczna
  • inteligencja przyrodnicza
  • inteligencja intrapersonalna
  • inteligencja interpersonalna

Wykorzystujemy inteligencje będące mocnymi stronami dziecka do wzmacniana tych wymagających wspierania lub korygowania rozwoju. Sprawiamy, że nauka i poznawanie świata przynosi satysfakcję, staje się przyjemnością, rozwija motywacje oraz daje poczucie sukcesu i inspiruje do dalszej pracy. Jesteśmy otwarci na każe dziecko, bowiem zgadzamy się z Thomasem Armstrongiem, który twierdził: "Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób".

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.