Przedszkole i Żłobek

Promyczek

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Grupy integracyjne

W naszym przedszkolu prowadzimy grupy integracyjne umożliwiające włączenie dzieci ze specyficznymi trudnościami w środowisko przedszkolne.

Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę specjalistów i terapeutów, którzy w zespołach terapeutycznych opracowują dla każdego dziecka kompleksową terapię oraz Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (IPET).

W naszych przedszkolach wspieramy rozwój dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi.

Każde dziecko znajdzie u nas pomoc, zrozumienie, szacunek oraz kompleksową opiekę i terapię specjalistów.

Przedszkole Promyczek wspiera także dzieci z Zespołem Aspergera oraz autyzmem prowadząc dla nich w swoich placówkach przedszkolne grupy integracyjne. Każde dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ma zapewnioną opiekę indywidualnego asystenta nauczyciela z doświadczeniem w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera i autyzmem.

 

Posiadamy doskonale wyposażone sale integracji sensorycznej oraz doświadczania świata.

 

 • Dzieci otoczone są opieką wysoce wykwalifikowanej kadry nauczycieli i terapeutów
 • Nasze grupy przedszkolne liczą nie więcej niż 20 dzieci.
 • W grupie integracyjnej dzieci mają zapenioną opiekę indywidualnego asystenta nauczyciela.
 • Tworzymy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka oparte o aktualną podstawę programową
 • Proponujemy dodatkowe zajęcia terapeutyczne w czasie pobytu dziecka na terenie przedszkola
  - zajęcia z elementami socjoterapii
  - zajęcia logopedyczne
  - stała opieka psychologa
  - zajęcia rewalidacyjne
  - zajęcia rehabilitacyjne
  - terapia zajęciowa
  - terapia pedagogiczna
  - muzykoterapię
  - zajęcia relaksacyjne
 • Rodzicom zapewniamy możliwość konsultacji oraz uczestnictwo w grupach wsparcia


Terapeuci są ponadto wyspecjalizowani w zakresie:

 • Wczesnego Wspomagania Małego Dziecka,
 • Wczesnej Interwencji oraz Integracji Sensorycznej.

Dzięki wszechstronności naszych współpracowników dzieci są objęte kompleksową opieką.

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.