Przedszkole i Żłobek

Promyczek

Nauka - Zabawa - Przyjaźń

Nasze atuty

 • Żłobek jest wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych Prezydenta Olsztyna pod numerem 12/Z/2013
 • Placówka posiada najwyższą kategorię przeciwpożarową ZLII.
 • Żłobek ma pozytywną opinię Wydziału Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Posiadamy również pozytywną opinię Wydziału Żywienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą wydawania posiłków w placówce.
 • Kuchnia Żłobka pracuje zgodnie z wprowadzonym systemem HCCP.
 • Zatrudniamy personel o najwyższych kwalifikacjach. Nasi pracownicy posiadają dyplomy wyższych  uczelni pedagogicznych oraz medycznych.
 • W Żłobku realizowany jest Program terapeutyczno- wspomagający, w ramach którego z dziećmi pracują pedagog, logopeda i psycholog. Terapeuci prowadzą zajęcia z dziećmi, przeprowadzają diagnozy a także współpracują z rodzicami.
 • Specjaliści oraz opiekunki pracując z maluchami stosują metody wczesnego wspomagania aby wspierać harmonijny rozwój dzieci.
 • W pracy z dziećmi bazujemy na autorskim programie inspirowanym sprawdzonymi metodami pracy z dziećmi: Metodą Marii Montessori, Metodą Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodą Pedagogiki Zabawy Klanza, Medodą Carla Orffa, Metodą Batii Strauss.
 • Prowadzimy z dziećmi zajęcia dydaktyczne, logorytmiczne, sensoryczne, taneczne, rytmiczno- teatralne, gimnastyczne i korekcyjne, zajęcia językowe, plastyczne, masaż relaksacyjny z elementami masażu Shantala,
 • Organizujemy dla dzieci przedstawienia teatralne, wycieczki, gry terenowe, festyny rodzinne.
 • Prowadzimy programy wpierające zdrowe odżywianie i higienę.
 • Współpracujemy z rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w naszych zajęciach dydaktycznych i rodzinnych atrakcjach
 • Maluszki mają do dyspozycji wspaniałe zabawki, przestronne sale, dostosowane do ich potrzeb łazienki i ogród z placem zabaw wyposażonym w atestowane urządzenia i bezpieczną nawierzchnię poliuretanową.
 • Zajęcia dydaktyczne i ogólnorozwojowe przeprowadzanie są z użyciem najwyższej jakości pomocy dydaktycznych.
 • Dzieci uczą się społecznych zachowań, uczą się bawić z rówieśnikami, rozwiązywać konflikty, stają się samodzielne, szybciej się rozwijają intelektualnie, ruchowo i emocjonalnie.
 • Dzieci nabywają umiejętności zgodne z ich kształtującymi się zainteresowaniami i usposobieniem, które przekazują im kompetentni, czuli na ich potrzeby wychowawcy.
 • Dzieci przechodzą początkowy okres adaptacyjny, żeby oswoiły się ze Żłobkiem, opiekunkami, innymi maluszkami.
 • Opiekunki utrzymują stały kontakt z rodzicami i wspólnie z nimi rozwiązują pojawiające się kłopoty. Do dyspozycji rodziców są także specjaliści pracujący w placówce.
 • Dzieci otrzymują świeże, pełnowartościowe, ekologiczne, zbilansowane przez dietetyka i przede wszystkim pyszne jedzenie przygotowane w naszej kuchni

Co proponujemy

Partnerzy

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.